Vi hjälper er att lyckas med ert förändringsarbete

by Fredric Gustafsson

Vi hjälper er att lyckas med ert förändringsarbete

by Fredric Gustafsson

by Fredric Gustafsson

I tidigare artiklar har vi lyft fram olika modeller som vi på Coroc använder oss av i vårt arbete mot kund. Men hur ser vår arbetsprocess ut egentligen? 

Ett typiskt projekt för Coroc går igenom tre faser. Det första steget kallar vi för analys. I analysfasen analyserar vi befintlig data för att ge en ökad förståelse för situationen som företaget befinner sig i. Slutsatserna från analysen, kombinerat med vår kunskap och branscherfarenhet används sedan i förändringsarbetets andra fas,som vi kallar för innovation I innovationsfasen skapar vi nya affärs- och leveransmodeller till er verksamhet. Modellerna är nutidsanpassade där människan och digitalisering sätts i centrum. För ett vanligt managementkonsultbolag är resan slut här, men inte för oss. I vår tredje och sista fas som vi kallar för genomförande är vi med och stöttar under hela företagets förändringsprocess, tills dess att rekommendationerna vi givit visar ett mätbart resultat. Vår långa erfarenhet av förändringsarbete blir ett stöd och en trygghet för företagets ledningsgrupp i de beslut som behöver fattas under förändringsprocessens gång, samtidigt som vi är med och säkerställer bästa möjliga resultat. Er framgång är vår passion. 

Våra konsulttjänster

Att leverera hög kvalitet är vår kontinuerliga investering i att förbättra vårt rykte på marknaden, definiera och stärka vårt varumärke och rykte som framgångsmakare. Detta gör vi genom att ha de mest passionerade konsulterna som hjälper våra kunder med hela resan från analys till mätbart resultat.  Vårt mål är att dra nytta av forskning, trender och faktisk erfarenhet från hela vår professionella organisation inklusive våra samarbetspartners.

Hur kan vi hjälpa er?

Vårt erbjudande bygger på att hjälpa ägarledda företag med att nå sin fulla potential genom rådgivning, personlig coaching och interim management. Vi arbetar med beprövade metoder och är med hela vägen från start till uppnått resultat. Kombinerat med vår unika affärsmodell som passar alla företag oavsett vart man är i sin tillväxtkurva eller storleken på företaget. Vi har även ett brett partnernätverk som kan hjälpa till inom det flesta områden där ett företag kan behöva rådgivning.

Vi hjälper er verksamhet i tre faser

Analys

Vi hjälper våra kunder med att få insikt, genom att nyttja befintlig information och data. Analyserna ger en ökad förståelse och trygghet i att fatta de avgörande besluten för att skapa framgång.

Innovation

Kombinationen av djup förståelse, kunskap och branscherfarenhet ger oss styrkan med att hjälpa till att skapa nya affärsmodeller, leveransmodeller med människan och digitalisering i centrum.

Genomförande

Vi coachar ledningen med att driva mätbar förändring hela vägen från plan till resultat. Vi hjälper till att ta bort hinder och stöttar i stöd och prioritering. Vår långa erfarenhet om förändring blir ett stöd och trygghet för ledningsgruppens beslut och genomförande.


Vill du veta mer om hur vi kan hjälpa ditt företag att driva förändring? Tveka inte att höra av dig! Ta kontakt med oss antingen genom att boka en timmes fri konsultation eller via mejl eller telefon.

Top