Er framgång | Vår Passion

Vi hjälper ägarledda företag i Västsverige att nå sin fulla potential

Er framgång | Vår Passion

Vi hjälper ägarledda företag i Västsverige att nå sin fulla potential

by Fredric Gustafsson
FÖRMÅGOR OCH ERFARENHET
Det spelar ingen roll hur komplexa era verksamhetsutmaningar är, vi har förmågan och erfarenheten av att leverera de svar ni behöver för att ta er framåt.
coroc fredric sem e1557089081819

Coroc startade i Partille strax utanför Göteborg i slutet av 2018. Bakgrunden till bolaget var att vilja skapa ett framgångsrikt och hållbart Västsverige med organisationer som trivs och växer. Vi kände att det saknades en konsultbyrå med ett stort hjärta för regionen – samt med fokus på att vara med hela vägen tills leverans av resultat skett. Vårt know-how och långa erfarenhet från ledande befattningar gör att vi sticker ut från de traditionella konsulterna och vet hur det känns som företagare att fatta svåra beslut.

artistic blossom bright 207962 e1554896290622

Med stark tro på att vår inverkan på samhället stärker vårt företag och uppfyller vårt affärssyfte. Vår värdegrund är vårt fundament som guidar oss som företag och våra partners. Den skall vara så stark att den ger hållbara avtryck för våra kunder och genomsyrar alla våra uppdrag. Upptäck de värdegrunder som vi bygger vårt företag på.

businesswoman call career 789822 e1554410027626

Duktiga konsulter är vår kärnverksamhet och är basen för att skapa våra kunders framgång. Få en möjlighet att arbeta i ett nyetablerat konsultföretag med starka värderingar och ett hjärta för Västsverige. Vi söker kontinuerligt nya partners som delar våra värderingar och har passion för skapa framgångsrika företag. Läs gärna mer på vår kärriärsida – eller hellre, kontakta oss.

Våra konsulttjänster

Att leverera hög kvalitet är vår kontinuerliga investering i att förbättra vårt rykte på marknaden, definiera och stärka vårt varumärke och vårt rykte som framgångsmakare. Detta gör vi genom att ha de mest passionerade konsulterna som hjälper våra kunder med hela resan från analys till mätbart resultat.  Vårt mål är att dra nytta av forskning, trender och faktisk erfarenhet från hela vår professionella organisation inklusive partners.

Hur kan vi hjälpa er

Vårt erbjudande bygger på att hjälpa ägarledda företag med att nå sin fulla potential genom rådgivning, personlig coaching och interim management. Vi arbetar med beprövade metoder och är med hela vägen från start till uppnått resultat. Kombinerat med vår unika affärsmodell som passar alla företag oavsett vart man är i sin tillväxtkurva eller storlek på företag. Vi arbetar med ett brett partnernätverk som kan hjälpa till i det flesta områdena där ett företag kan behöva rådgivning.

HUR VI HJÄLPER ER VERKSAMHET
Analys, innovation och genomförande är basen av vår erfarenhet
Analys

Vi hjälper våra kunder med att få insikt, genom att nyttja befintlig information och data. Analyserna ger en ökad förståelse och trygghet i att fatta de avgörande besluten för att skapa framgång.

Innovation

Kombinationen av djup förståelse, kunskap och branscherfarenhet ger oss styrkan med att hjälpa till att skapa nya affärsmodeller, leveransmodeller med människan och digitalisering i centrum.

Genomförande

Vi coachar ledningen med att driva mätbar förändring hela vägen från plan till resultat. Vi hjälper till att ta bort hinder och stöttar i stöd och prioritering. Vår långa erfarenhet om förändring blir ett stöd och trygghet för ledningsgruppens beslut och genomförande.

VI ÄR COROC

Våra kunder räknar med att vi hjälper till att förändra osäkerhet till självförtroende.

Top