Vi skapar förändring

Passion för våra kunders framgång är vår drivkraft

Vi skapar förändring

Passion för våra kunders framgång är vår drivkraft

by Fredric Gustafsson
VÅRT MÅL
Coroc startades med ambitionen att skapa en stark och hållbar tillväxt för företag i Västsverige. Där samhället, människor och teknik utvecklas tillsammans.

Vårt uppdrag är att förbättra en organisations värde genom människor och digitalisering. Hur gör vi det här? Genom att se människorna i organisationen och involvera dem i våra projekt, så skapar vi delaktighet, glädje och drivkraft. Vi vet att delaktighet skapar bättre projekt med större effekt.

Vårt arbetssätt

Våra konsulter hjälper företag att utmana befintliga affärs- och verksamhetsmodeller för att skapa en stark motor för tillväxt. Våra rådgivare vet hur man ska förutse, samarbeta och förnya sig, och skapa möjligheter från oförutsedda hinder. Vi är stolta att vara bredda via vårt partnernätverk, där varje enskild rådgivare är passionerad i sitt område. Vi vet att om man gör det man älskar så gör man det bra. Vi har passion för företags framgång i Västsverige.

Ledarskap

Vårt engagemang för ledarskap och ledning sträcker sig bortom kortsiktiga vinster. Vi brinner för att skapa ett Västsverige som är levande där vi arbetar och bor. Vår framgång skapas över vår mångfald av olika färdigheter och bakgrund med ett gemensamt mål – att skapa framgångsrika företag i Västsverige.

VÅRA KONSULTER
Fredric Gustafsson

Fredric Gustafsson

Förändringsledare & ägare

Fredric har teknik och IT i sitt DNA och över 11 års erfarenhet från att skapa kundnytta och affärsmodeller av produkter och tjänster inom IT/Data/Telekom. 12 års erfarenhet av förändringsledning som konsult och i ledning, med områden som tillväxt, lönsamhet, digitalisering och organisation.Fredric har ett genuint intresse av människor och teknik och har ett starkt know-how inom förändringsledning samt hur man nyttjar digitalisering för att skapa kundvärde och effektivitet. Han snörar gärna på sig trailskor och forcerar slingriga stigar och berg.Motto: Dreams don't work unless you do!

Staffan Kullberg

Staffan Kullberg

Förändringsledare & partner

Staffan har en gedigen erfarenhet från roller som CFO och CEO från Automotive och tillverkande industri. Staffans förmåga att förstå företag från ett hollistiskt perspektiv och med knivskarp komptens inom finance.Staffan åker gärna skidor, helst i alperna med en guide. Det är en upplevelse att gå uppför berget med stighudar och sedan åka ner.Motto: Man kan alltid försöka bli lite bättre.

DAGS ATT SKAPA FRAMGÅNG

Vi erbjuder erfarenhet och kunskap för att hjälpa dig att fokusera på din kärnverksamhet!

Top