Med passion byggd på kreativt tänkande

Tjänster som skapar framgångsrika företag

Med passion byggd på kreativt tänkande

Tjänster som skapar framgångsrika företag

by Fredric Gustafsson
agenda analysis business plan 990818 e1557123447207
Affärsutveckling & värdeerbjudande

Utifrån ett kundperspektiv skapar vi rätt paketeringar och affärsmodeller för dina tjänster och produkter. Beroende på område så finns ett flertal olika modeller som stödjer era tillväxtresa.

analytics chart data 884450 e1557089236530
Verksamhet- & processutveckling

Med hållbarhet och effektivitet och människan i centrum stödjer vi i arbetet med att hitta rätt affärsprocesser och styrmodeller för er verksamhet. Med en sund lönsamhet i företaget som möjliggör att investera för framtiden.

adult businessmen businesspeople 1253529 e1557089165499
Ledarskap & ledarskapsutveckling

Moderna ledare skapar organisationer där människor drivs och trivs. Vi stöttar i arbetet med ledarutveckling och grupputveckling för våra kunder. Vi använder DISC som modell för gruppdynamik.

adult architect blueprint 416405 e1557123330176
Organisationsdesign och styrning

Vi hjälper till att bygga rätt organisation och modeller för att kommunicera, styra och leda verksamheten. Vi vet vad som krävs för att skapa en effektiv leverans.

action ai android 595804 e1554909704605
Digitalisering

Digitalisering har olika betydelse beroende på vem du pratar med. Hos Coroc är digitalisering integrerad i alla våra olika tjänstområden. Vi har stor kunskap om nya trender och teknik och hur man omvandlar detta till förbättrat kundvärde eller effektivitet.

bright bulb close up 1108572 e1554910090622
Hållbar förändringsledning

Genom coaching av ledning så stödjer vi arbetat med att realisera förändringar på ett strukturerat och hållbart sätt. Vi har en lång erfarenhet av förändringsledning inom värdegrund, kultur, turnaround, organisation mm

Top