Design Thinking – Problemlösning på ett innovativt sätt

by admin

Design Thinking – Problemlösning på ett innovativt sätt

by admin

by admin

Att komma fram till en lösning på en utmaning är lätt. Att komma med den rätta lösningen kräver dock sitt arbete. Med Design Thinking rensar du bordet och ser på utmaningen från ett blankt papper, vilket ger dig ännu större möjligheter att hitta rätt lösningar.

Vad är Design Thinking

Design Thinking är en innovativ problemlösningsprocess.

Tillvägagångssättet har funnits i årtionden, men metoden började få fäste först 2008 efter en artikel i Harvard Business Review med titeln “Design Thinking” av Tim Brown, VD för designföretaget IDEO. Sedan dess har Design Thinking använts för att utveckla nya produkter och tjänster, och till en rad andra utmaningar. Allt ifrån att skapa en affärsmodell för att sälja solpaneler i Afrika till driften av Airbnb.

På en övergripande nivå är processtegen i Design Thinking mycket enkla:

  1. Involvera och förstå (empatisera)
  2. Förstå rotorsaken till utmaningen (definiera)
  3. Hitta möjliga lösningar (idégenerera-besluta)
  4. Skapa prototyper (bygg)
  5. Testa lösningarna (testa)
  6. Implementera

Kunskaper som är kopplade till Design Thinking är till för att skapa kreativitet och effektivitet för att lösa reella problem, på ett bättre sätt än man normalt skulle göra. När du till exempel försöker förstå ett problem, är det ofta svårt att sätta sina förutfattade meningar åt sidan, men det är av oerhört stor vikt att detta görs. Kreativ brainstorming är nödvändig för att utveckla möjliga lösningar men för många människor kan detta upplevas svårt. Det är därför viktigt att alla involverade under hela processen är mogen till att utmana sig själv och att förnya sina synsätt tills lösningen är tillräckligt bra.

Design Thinking kan användas för att lösa problem i det dagliga livet och i alla branscher. Här är vad du behöver veta för att komma igång.

Design Thinking modellen

Bild Design Thinking Modell

Involvera (Empatisera)

Tänk att du sitter och utvecklar en hörapparat för hörselnedsatta men att du själv aldrig har använt en. Kan du verkligen förstå kundens behov i så fall? Förmodligen inte. Såvida du inte har pratat mycket med användare som gett dig kunskapen. Du måste som i allt förändringsarbete sätta människan i centrum och göra dem delaktiga, speciellt de som skall använda lösningen du tar fram till. Det är viktigt att fördjupa sig i problemområdet från flera perspektiv genom intervjuer, observationer och förstå användarnas erfarenheter, men även hur lösningen ska  komma ut på marknaden om det är en produkt.

Att involvera och skapa delaktighet är en viktig del i all förändringsarbete.

Förstå problemet (Definiera)

Innan du kastar dig in i att hitta nya lösningar, så måste du förstå vad utmaningen är och dess rotorsak. Vanligt är att söka en lösning för symptomen av problemet, eftersom den oftast är enklast att se. Många gånger beror detta på att verksamheter tittar på problemet utifrån sin egna erfarenhet och i för snäva grupper av människor med liknande kunskaper.  Det faktiska problemet är alltid bredare, mer nyanserat, eller annorlunda än vad gemene man först antar.

Vilda idéer och förslag (Idéer)

Andra fasen i Design Thinking handlar om att ta fram lösningar. Det börjar oftast med brainstorming. Det är viktigt att alla i gruppen vågar komma med sina förslag och att de inte tillrättavisas. Även om det är idéer som inte är uppnåbara så kan dessa ge infallsvinklar för andra lösningar. Innovation handlar ju sällan om att uppfinna nytt utan snarare att använda idéer från olika områden och kombinera dessa.

Bedöm aldrig idéerna under denna fasen, det kommer senare under “nersmalningsfasen”  – Om man vill ha 100 idéer så kan man inte vara särskilt kritisk.

Lyssna igenom på alla förslag, börja koka ner dem till det ni tror är lösningen.

Prototyper och testning

Du har förstått rotorsaken till utmaningen. Du har talat med kunden. Du har brainstormat, och kommit ut med nästan hundra idéer och kokat ner dem med teamet till de förslag som faktiskt löser er utmaning.

Vad nu?

Man skapar inte en bra lösning bara genom att tänka på den eller skissa på ett papper. Det krävs att faktiskt provskjuta på riktigt! Eppinger, professor på MIT sa. “Vi undersöker potentiella lösningar genom modellering och prototyper. Vi konstruerar, bygger vi, vi testar och upprepar – den här designprocessen är absolut kritisk för effektiv designtänkande.”

Genom att testa prototyperna på riktigt med kunder och användare får vi till oss information som gör att vi kan fortsätta att utveckla och göra lösningen bättre innan vi implementerar dem.

Implementation

Målet är att ha den bästa lösningen på plats innan man startar en implementering. För i detta steget kommer ditt team/organisation att lägga mest tid, kraft och pengar. Så de tidigare stegen är så viktiga. Men kan lova att ni kommer att lyckas så mycket bättre om de tre första stegen har genomförts väl

Jag vill veta mer

Design Thinking handlar inte bara om “saker”. Om du bara tillämpar tillvägagångssättet till fysiska produkter, får du inte ut det mesta av det. Design Thinking kan tillämpas på alla problem som behöver en kreativ lösning. Det finns mycket spännande litteratur att läsa om i ämnet nedan är ett par förslag;

Böcker

  • The Design Thinking Playbook, Michael Lewrick, Patrick Link & Larry Leifer
  • The Designful Company, Marty Neumeier
  • Product Design and Development, Karl T. Ulrich,Steven D. Eppinger

Videoklipp

Ledningsstöd

Känner du att du har behov av att få in ett breddat perspektiv i era innovationsprocesser så tveka inte med att höra av er till oss på Coroc.
Vi träffar er gärna för ett kostnadsfritt möte för att diskutera om er verksamhet och ev. utmaningar som ni står inför.

Coroc hjälper ägarledda företag i Västsverige att nå sin fulla potential genom rådgivning, personlig coaching och Interim Management.

Vi på Coroc vill få Västsveriges företag att växa för att skapa ett hållbart samhälle. Detta gör vi genom att hjälpa ägarledda företag med att nå sin fulla potential genom rådgivning och personlig coaching. Vi arbetar med beprövade metoder och är med hela vägen från start till uppnått resultat. Kombinerat med vår unika affärsmodell som passar alla företag oavsett vart man är i sin tillväxtkurva eller storlek på företag. Så har vi i de projekt vi drivit frigjort potential i företagen som skapat tillväxt och lönsamhet. Vi är experter på Affärsutveckling med fokus värdeerbjudande, verksamhet- och processutveckling, värdeskapande digitalisering, hållbar organisation och effektiv förändringsledning. Vi arbetar även med ett brett partnernätverk som kan hjälpa till i det flesta områdena där ett företag kan behöva rådgivning.  Vi träffar gärna ert företag för att lära oss mer om er och för att se om vi kan hjälpa er.

hälsningar,

Fredric Gustafsson
Ägare och VD

fredric@coroc.se
+46 722 445586

www.coroc.se

Coroc – Vi hjälper ägarledda företag i Västsverige att nå sin fulla potential genom rådgivning, personlig coaching och Interim Management.

Följ oss gärna på sociala medier

LinkedIn  Youtube

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte.

Top