Coroc - Vi hjälper företag och organisationer i Västsverige med att utmana invanda mönster och att accelerera framgång!

E-post: info@coroc.se

+46 722 445586

Vad vi gör

Med stort fokus på ledningsstöd

Med stort fokus på ledningsstöd och förändringsledning med kund, medarbetare i fokus och med digitalisering som möjliggörare så erbjuder vi tjänster inom ett flertal områden. Den gemensamma nämnaren för allt vid för är just förändringsledning. Vi stödjer företag med tjänster inom Digital Transformation (Strategisk rådgivning), ledningsstöd och interim management.

Digital Transformation

Digital Transformation handlar om att sätta kundens beteende i centrum och skapa en affärstransformation åt detta hållet. Vi stödjer företag med att förstå vart bolaget befinner sig idag, omvärldsbevakning, skapar inspiration för innovation och arbetar tillsammans med er ledning för att skapa en ny vision för att skapa en bättre position för att skapa en långsiktig verksamhet med sund lönsamhet.

Ledningsstöd

Coroc erbjuder ledningsstöd till chefer, projektledare, ledare, ledningsgrupper och styrelser. Vi tar fram underlag samt agerar rådgivare inom:
Strategi
Affärsutveckling
Ledarskap
Förändringsledning

Interim Management

Coroc ’s interimchefer har lång erfarenhet av verksamhetsledning från tidigare chefsbefattningar. Våra interimchefer hjälper företag som växer, genomgår sammanslagningar eller nedläggningar, eller som har behov av att ersätta en position med kort varsel, till exempel vid föräldraledighet eller då någon drabbas av sjukdom.