Ny föreläsning – Skapa hållbar tillväxt i ditt företag

by Fredric Gustafsson

Ny föreläsning – Skapa hållbar tillväxt i ditt företag

by Fredric Gustafsson

by Fredric Gustafsson

Önskar ni att ert företag har bättre fart på er tillväxt? Vad är det som skiljer de bolag som lyckas och de som misslyckas? Tillväxt är ett måste – inte ett alternativ. Så vad behöver man göra?

Ett av Corocs fokusområden är arbetet med hur man skapar struktur- & kulturkapital för en hållbar tillväxt. Vi har genom teorier och reel erfarenhet byggt en stabil kunskapsbas, där vi ser vad det är som skiljer framgång från misslyckande.

Nu har vi arbetat fram en inspirationsföreläsning på ca 1 timma – där vi berättar om våra erfarenheter och kunskap om hur företag som lyckats med tillväxt har gjort och vad det är som skiljer från övriga. Vi skickar även med grundläggande kunskaper om vilka områden ni behöver arbeta med.

Föreläsning - Att skapa struktur- och kulturkapital för hållbar tillväxt
Föreläsning – Att skapa struktur- och kulturkapital för hållbar tillväxt

Jag vill veta mer…

Om du vill veta mer om våra föreläsningar eller få referenser så är du varmt välkommen att kontakta oss antingen genom att boka en timmes fri konsultation nedan alternativt ringa oss.

//Fredric Gustafsson, Coroc AB

Top