Hur lyckas framgångsrika tillväxtföretag?

by admin

Hur lyckas framgångsrika tillväxtföretag?

by admin

by admin

Varför lyckas vissa företag bättre än andra med sina tillväxtresor? Vad är det som skiljer dessa företag och hur jobbar de? Vi delar med oss av vår erfarenhet som vi samlat om dessa företag…

Små och medelstora företag skapar ett hållbart Sverige

backlit cropland dawn 1237107
Foto: Jonathan Petersson )

99,9 procent av alla företag i Sverige är små och medelstora företag med mindre än 250 anställda. Vilket visar vikten av ett fungerande företagande inom detta segment. 0,1 procent av alla företag i Sverige är stora företag, det vill säga har 250 anställda eller fler.

svenska företag
svenska företag

Det svenska företagandet består nästan uteslutande av små och medelstora företag. Om man tittar på företag med 0-249 anställda så är detta 99,9 procent av hela företagsstocken. Dessutom består 99,4 procent av det svenska näringslivet av företag  med 0-49 anställda. Så små och medelstora tillväxtbolag är viktiga beståndsdelar för att skapa ett hållbart Sverige.

Trots att stora företag endast utgör en liten del av samtliga företag i Sverige, har gruppen flest anställda. 2018 var det ca en miljon som var anställda i stora företag, se nedanstående tabell. Notera också att enmansföretag per definition inte har några anställda. Detta är dock inte samma sak som att ingen arbetar i företaget. En enskild näringsidkare räknas till exempel inte som anställd. (källa: ekonomifakta.se)

Små och medelstora företag är motorn i Svensk ekonomi

Många av våra små och medelstora företag drivs med starka värderingsgrunder, ett tydligt syfte med med verksamheten och ett stort hjärta till en hållbar utveckling i sin lokala geografi. De är de lokala hjältarna som skapar arbetstillfällen – som i sin tur skapar skatteintäkter som skapar starkare kommuner där företag och medborgare vill bo och verka.

Vad är det då som skiljer de företag som lyckas och inte?

The Bottleneck is always at the top of the bottle!

Jim Collins (författare av boken from good to great)

Citatet summerar faktiskt skillnaden på de som lyckas och misslyckas. Många gånger så blir de kunskaper som skapade framgång för företaget tidigare, flaskhalsarna för att lyckas framåt.
Så de som lyckas är de som finner självinsikt och faktiskt vågar vidga sina perspektiv och sitt medvetande.

Verne Harnish’s uttrycker detta bra i sina fyra punkter i vad som är framgångsfaktorer för tillväxt.

beverage blur bottleneck 1638781
Har du blivit flaskhalsen i företaget?

Verne Harnish Fyra framgångsfaktorer

 1. Den som lär sig snabbast och agerar snabbast, vinner
  en livstid av lärande följt av att fatta beslut från vad du har lärt dig är den effektivaste och snabbaste vägen till framgång.
 2. Kraften till innovation
  Det viktigaste som en ledare för ett tillväxtföretag kan erbjuda företaget är Innovation. Nya idéer kommer från att frigöra tid för att vidga sina perspektiv och att lära sig nytt.
 3. Omringa dig med de bästa hjärnorna
  omge dig med bra människor som är smartare än dig och ditt bolag kommer att blomstra.
 4. Rutin ger dig frihet!
  Jag tror på disciplinens makt och de discipliner vi lär ut (fastställande av prioriteringar, mätvärden och mötesrytmer) leder till större frihet, mer tid och mer pengar.

Det spelar ingen roll hur snabbt ni springer – om ni springer åt fel håll. Som orienterare så vet jag att allt handlar om att välja de smartaste vägarna, som passar mig för att faktiskt lyckas. Det gäller även företag – det är viktigt att stanna upp ibland och kalibrera sina kartor så att man vet vart man befinner sig och vilken smaraste vägen till målet är. 

Coroc hjälper företag i Västsverige att nå sin fulla potential genom rådgivning, personlig coaching och Interim Management.

Vi på Coroc vill få Västsveriges företag att växa för att skapa ett hållbart samhälle. Detta gör vi genom att hjälpa ägarledda företag med att nå sin fulla potential genom rådgivning och personlig coaching. Vi arbetar med beprövade metoder och är med hela vägen från start till uppnått resultat. Kombinerat med vår unika affärsmodell som passar alla företag oavsett vart man är i sin tillväxtkurva eller storlek på företag. Så har vi i de projekt vi drivit frigjort potential i företagen som skapat tillväxt och lönsamhet. Vi är experter på Affärsutveckling med fokus värdeerbjudande, verksamhet- och processutveckling, värdeskapande digitalisering, hållbar organisation och effektiv förändringsledning. Vi arbetar även med ett brett partnernätverk som kan hjälpa till i det flesta områdena där ett företag kan behöva rådgivning.  Vi träffar gärna ert företag för att lära oss mer om er och för att se om vi kan hjälpa er.

hälsningar,

Fredric Gustafsson
Ägare och VD

[email protected]
+46 722 445586

www.coroc.se

Coroc – Vi hjälper företag i Västsverige att nå sin fulla potential genom rådgivning, personlig coaching och Interim Management.

Följ oss gärna på sociala medier

LinkedIn  Youtube

Njut, så hörs vi efter alla ledigheter.

Fredric Gustafsson
Managementkonsult & Interim förändringsledare
Coroc AB

[email protected]
0722-445586

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte.

Top