Coroc - Vi hjälper företag och organisationer i Västsverige med att utmana invanda mönster och att accelerera framgång!

E-post: info@coroc.se

+46 722 445586

Branscher

Erfarenhet och kunskaper

Vi har en bred och djup erfarenhet från flera branscher. Dock så är inte våra tjänster branschspecifika men det ger oss en både fördel och nackdel med att förstå branschen.

Fastighetsbranschen

De sker stora förändringar inom fastighetsbranschen idag. Vi ser att förändrade kundbeteeneden och digitalisering gör att många bolag måste tänka om. Det krävs att man utmanar invanda mönster och sätter sig i hur framtiden kommer ser ut framåt. Vi stöttar er med att utmana era invanda mönster och lösa de utmaningar ni står inför så ni accelererar ert företags framgång.

Säkerhetsbranschen

Säkerhetsbranschen är en bransch under stor utveckling där den nya digitaltekniken kommer att få en betydande roll. Med vår kunskap från branschen så hjälper vi gärna kunder att bemöta nya krav, lagar och hur man kan göra saker smartare.

Servicebranschen

Servicebranschen är ett brett begrepp, men för oss innefattar detta t.ex. nationellt sprida verksamheter som bedriver service. Det kan vara lokalvård, fastighetsskötsel, IT service och mycket annat. Vi har både bakgrund och kunskap i denna typ av verksamhet varför den ligger lite extra varmt om hjärtat. Vi ser hur man kan förflytta sig och hjälper er gärna seras.

IT/Telekombranschen

IT/Telekombranschen utvecklas med en rasande takt. Nya teknologier tar ny plats i våra liv såsom AR (Augumented Reality), AI (Artificiell Intelligens) och Block Chain med mycket mer. Det är oerhört spännande på att se hur dessa teknologier kan tillämpas i Use Case och hur det kan skapa kundnytta.

Grossist/Distributörsbranschen

Grossist/Disitributörsbranschen är många om mycket en traditionell bransch som utmanas med nya strukturer från Drop-Shipping till att tillverkare säljer en tjänst direkt till sina kunder. Branschen står inför stora förändringar och vi hjälper gärna till att stötta i detta området.